Vragenlijst pijnpatiënt ten behoeve van advies complementaire zorg en/of behandeling

De uitkomst van deze vragenlijst biedt u inzicht in mogelijkheden die complementaire zorg en behandeling u kan bieden. Doel is bijdragen aan het herstel en welbevinden van u als patiënt en is gericht om het gezonde in de mens aan te spreken en te stimuleren, waarbij eigen krachtbronnen worden aangeboord. Welbevinden staat voor gezondheid op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied.

Complementaire zorg is aanvullend is op de reguliere zorg, bedoeld om het zelfhelend vermogen van de patiënt te ondersteunen, te stimuleren of te activeren. De zorg omvat mentale, emotionele, lichamelijke, spirituele en sociale behoeften.

De resultante maakt duidelijk welke verschillende opties voor u mogelijk geschikt zijn en kan als een opmaat gebruikt worden voor gesprek met uw huisarts of behandelaar. Het is vooral een uitnodiging om het gesprek aan te gaan en geen opdracht. De zorg komt niet in plaats van de reguliere medische zorg, maar voegt daar iets aan toe.

Wat gebeurt er met de resultaten?
Naast het verstrekken van het rapport aan u als (chronisch) pijnpatiënt worden de gegevens van alle vragenformulieren verzameld en geanalyseerd door het patiënten panel van Pijn Samen. Met uw antwoorden kunnen wij een beeld schetsen van hoe u als chronische pijnpatiënt staat ten opzichte van complementaire zorg en behandeling, uw voorkeur en/of ervaring en beschikbare mogelijkheden.

Wat is de invultijd?
Het invullen van de vragenlijst kost gemiddeld 10 minuten. Met het opgeven van u e-mailadres kunt u uw persoonlijk rapport ontvangen en wordt u lid van de Pijn Samen nieuwsbrief.

Hoe worden uw persoonlijke gegevens beschermd?
Bij de verwerking van uw gegevens worden de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens gehanteerd. We vragen niet naar uw naam, adres, geboortedatum etc. Persoonlijke antwoorden zijn daarom niet in de rapportage terug te vinden. Daarmee is uw privacy gewaarborgd.

Naar de vragenlijst

Testmodus
De keuze-assistent bevindt zich nog in een testmodus maar is wel volledig functioneel. Indien u opmerkingen heeft, mail deze dan aan: info@pijnsamen.nl

Belangrijk!

Indien er sprake is van onderstaande kenmerken/verschijnselen laat uw klachten dan zo snel mogelijk controleren door een huisarts, behandelend arts of eerste hulp/huisartsenpost:

  • plotse of acute pijn
  • Recent onverklaard gewichtsverlies (meer dan 5 kg per maand)
  • Kanker in uw voorgeschiedenis
  • Al langer bestaande onverklaarbare koorts
  • Langdurig gebruik van ontstekingsremmers (corticosteroïden)
  • ‘s nachts pijn waardoor u niet kunt slapen of waardoor u wakker wordt.
  • Over het algemeen onwel voelen
  • Gevoelsverlies en krachtvermindering
  • Ernstig beperkt in het lopen
  • Ontstekingen

Wanneer u op tijd een arts inschakelt kunt u verergering van uw klachten of langdurig letsel voorkomen. Maakt u zich zorgen over uw pijnklachten, neem dan altijd voor alle zekerheid contact op met uw huisarts.

Laden

Disclaimer:
De vragenlijst staat niet gelijk aan een medische anamnese en/of diagnose. Alleen een gekwalificeerde zorgverlener kan na een medisch onderzoek de diagnose ‘chronische pijn’ stellen. Deze vragenlijst kan een medisch onderzoek of een consult met een gekwalificeerde zorgverlener dus niet vervangen of een diagnose van chronische pijn stellen. Als u last heeft van acute of aanhoudende pijn, raadpleeg dan altijd een gekwalificeerde arts.

Pijn Samen (i.c. Stichting Happy Motion) wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van de hand die kan voortvloeien uit het gebruik van deze vragenlijst, of uit een behandeling door een van de (soorten) zorgverleners die aan het einde van de vragenlijst worden vermeld.

Heeft u nog vragen? Of tips?
Als u vragen heeft of tips en opmerkingen over deze vragenlijst, dan kunt u contact met ons opnemen via: info@pijnsamen.nl