Keuze-assistent complementaire zorg en behandeling

Complementaire zorg omvat mentale, emotionele, lichamelijke, spirituele en sociale behoeften en is bedoeld om het zelfhelend vermogen van u als patiënt te ondersteunen, te stimuleren en te activeren. Complementaire zorg is aanvullend, komt dus niet in plaats van reguliere medische zorg, maar voegt daar iets aan toe.

Wat biedt deze vragenlijst u?
De uitkomst van deze vragenlijst biedt u inzicht in mogelijkheden die complementaire zorg en behandeling u kan bieden. Doel is bijdragen aan het herstel en welbevinden van u als patiënt en is gericht om het gezonde in de mens aan te spreken en te stimuleren, waarbij eigen krachtbronnen worden aangeboord.

Het overzicht maakt duidelijk welke verschillende opties voor u mogelijk geschikt zijn en kan een startpunt zijn voor gesprek met uw huisarts of behandelaar. Het is een uitnodiging – geen opdracht – om het gesprek aan te gaan.

Wat gebeurt er met de resultaten?
Naast het verstrekken van het rapport aan u als (chronisch) pijnpatiënt worden de gegevens van alle vragenformulieren verzameld en geanalyseerd door het patiënten panel van Pijn Samen. Met uw antwoorden kunnen wij een beeld schetsen van hoe u als chronische pijnpatiënt staat ten opzichte van complementaire zorg en behandeling, uw voorkeur en/of ervaring en beschikbare mogelijkheden.

Wat is de invultijd van de vragenlijst?
Het invullen kost gemiddeld 10 minuten. Met het opgeven van u e-mailadres ontvangt u uw persoonlijk rapport en wordt u lid van de Pijn Samen nieuwsbrief.

Hoe worden uw persoonlijke gegevens beschermd?
Wij hanteren de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens en vragen niet naar uw naam, adres, geboortedatum etc.. Persoonlijke antwoorden zijn niet in de rapportage terug te vinden. Daarmee is uw privacy gewaarborgd.

Belangrijk!

Indien er sprake is van onderstaande kenmerken/verschijnselen laat uw klachten dan zo snel mogelijk controleren door een huisarts, behandelend arts of eerste hulp/huisartsenpost:

  • plotse of acute pijn
  • Recent onverklaard gewichtsverlies (meer dan 5 kg per maand)
  • Kanker in uw voorgeschiedenis
  • Al langer bestaande onverklaarbare koorts
  • Langdurig gebruik van ontstekingsremmers (corticosteroïden)
  • ‘s nachts pijn waardoor u niet kunt slapen of waardoor u wakker wordt.
  • Over het algemeen onwel voelen
  • Gevoelsverlies en krachtvermindering
  • Ernstig beperkt in het lopen
  • Ontstekingen

Wanneer u op tijd een arts inschakelt kunt u verergering van uw klachten of langdurig letsel voorkomen. Maakt u zich zorgen over uw pijnklachten, neem dan altijd voor alle zekerheid contact op met uw huisarts.

Loading

Disclaimer:
De vragenlijst staat niet gelijk aan een medische anamnese en/of diagnose. Alleen een gekwalificeerde zorgverlener kan na een medisch onderzoek de diagnose ‘chronische pijn’ stellen. Deze vragenlijst kan een medisch onderzoek of een consult met een gekwalificeerde zorgverlener dus niet vervangen of een diagnose van chronische pijn stellen. Als u last heeft van acute of aanhoudende pijn, raadpleeg dan altijd een gekwalificeerde arts.

Pijn Samen (i.c. Stichting Happy Motion) wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van de hand die kan voortvloeien uit het gebruik van deze vragenlijst, of uit een behandeling door een van de (soorten) zorgverleners die aan het einde van de vragenlijst worden vermeld.

Heeft u nog vragen? Of tips?
Als u vragen heeft of tips en opmerkingen over deze vragenlijst, dan kunt u contact met ons opnemen via: info@pijnsamen.nl