Wat is een klaplong of pneumothorax?

Een klaplong, ook wel bekend als een pneumothorax, is een medische aandoening die van invloed kan zijn op de ademhaling en levensbedreigend kan zijn als deze niet tijdig wordt behandeld. In dit artikel duiken we in op wat een klaplong is, hoe het zich manifesteert, de symptomen van pneumothorax, en de verschillende vormen ervan, waaronder spanningspneumothorax. We zullen ook bespreken of een klaplong dodelijk kan zijn en hoe deze aandoening behandeld kan worden.

Wat is een Klaplong

Wat is een Klaplong?

Een klaplong, of pneumothorax, doet zich voor wanneer er lucht lekt in de pleuraholte, de ruimte tussen de longen en de borstwand. Normaal gesproken is deze pleuraholte gevuld met een kleine hoeveelheid vloeistof, zodat de longen soepel kunnen bewegen tijdens de ademhaling. Wanneer lucht deze ruimte binnendringt, ontstaat er druk op de longen, waardoor ze gedeeltelijk of volledig kunnen inklappen.

Hoe Voelt een Klaplong?

Het gevoel van een klaplong kan variëren afhankelijk van de ernst van de aandoening. Sommige mensen ervaren slechts milde pijn of ongemak, terwijl anderen ernstige ademhalingsproblemen en pijn op de borst hebben. Typische symptomen van een klaplong zijn:

 1. Pijn op de borst: De meeste mensen met een klaplong ervaren scherpe, stekende pijn aan de kant van de aangetaste long. De pijn kan toenemen bij het ademen.
 2. Kortademigheid: Kortademigheid is een veelvoorkomend symptoom van een klaplong. Het kan variëren van mild tot ernstig, afhankelijk van de grootte van de pneumothorax.
 3. Snelle hartslag: Een versnelde hartslag kan optreden als reactie op de verminderde zuurstoftoevoer naar het lichaam.
 4. Vermoeidheid: Een klaplong kan vermoeidheid veroorzaken, omdat het lichaam harder moet werken om voldoende zuurstof binnen te krijgen.

Pneumothorax Symptomen

Pneumothorax kan verschillende symptomen veroorzaken, variërend van mild tot ernstig. Het is belangrijk om deze symptomen serieus te nemen, aangezien een klaplong in sommige gevallen dringende medische interventie vereist. De symptomen zijn onder andere:

 1. Pijn op de borst: Dit is vaak het eerste symptoom dat mensen opmerken. De pijn kan scherp en plotseling zijn.
 2. Kortademigheid: Als de long wordt samengedrukt door lucht in de pleuraholte, kan dit leiden tot ademhalingsproblemen.
 3. Snelle hartslag: Het lichaam probeert de verminderde zuurstoftoevoer te compenseren door de hartslag te verhogen.
 4. Verandering in huidskleur: In ernstige gevallen kan de huid een blauwachtige tint krijgen door zuurstoftekort.
 5. Vermoeidheid: Het lichaam werkt harder om voldoende zuurstof binnen te krijgen, wat vermoeidheid kan veroorzaken.

Lees hier meer over klaplong symptomen.

Pneumothorax: Soorten en Oorzaken

Er zijn verschillende soorten pneumothorax, waarvan de meest voorkomende spontane pneumothorax is. Spontane pneumothorax treedt op zonder duidelijke oorzaak en komt vaak voor bij mensen zonder onderliggende longaandoeningen. Andere veelvoorkomende oorzaken van pneumothorax zijn:

 1. Traumatische pneumothorax: Dit treedt op na een letsel of trauma aan de borst, zoals een gebroken rib of een steekwond.
 2. Iatrogene pneumothorax: Dit kan optreden als gevolg van medische procedures, zoals het inbrengen van een centrale lijn of het nemen van een longbiopsie.
 3. Secundaire pneumothorax: Dit komt voor bij mensen met onderliggende longaandoeningen, zoals chronische obstructieve longziekte (COPD) of tuberculose.

Lees hier meer over de oorzaken van een klaplong.

Spanningspneumothorax: Een Levensbedreigende Complicatie

spanningspneumothorax

Een spanningspneumothorax is een ernstige vorm van pneumothorax die levensbedreigend kan zijn. Het treedt op wanneer lucht zich blijft ophopen in de pleuraholte en de druk in de borstholte blijft toenemen. Dit kan leiden tot compressie van de gezonde long en het verplaatsen van het hart en de grote bloedvaten naar de tegenovergestelde zijde van de borstkas. Symptomen van spanningspneumothorax zijn onder andere:

 1. Ernstige kortademigheid: Dit is een dringende situatie waarbij de ademhaling snel verslechtert.
 2. Hypotensie: Een plotselinge daling van de bloeddruk kan optreden als gevolg van verminderde bloedtoevoer naar het hart.
 3. Verlies van bewustzijn: In ernstige gevallen kan een persoon het bewustzijn verliezen als gevolg van zuurstoftekort.

Een spanningspneumothorax is een medische noodsituatie die onmiddellijke behandeling vereist. Als u vermoedt dat iemand een spanningspneumothorax heeft, bel dan onmiddellijk 112 of zoek medische hulp.

Is een Klaplong Dodelijk?

Of een klaplong dodelijk is, hangt af van verschillende factoren, waaronder de ernst van de pneumothorax en hoe snel deze wordt behandeld. Kleine pneumothoraxen kunnen vanzelf genezen of vereisen slechts minimale medische interventie. In dergelijke gevallen is het zelden dodelijk.

Echter, als een pneumothorax onbehandeld blijft of een spanningspneumothorax ontstaat, kan dit levensbedreigend zijn. Een spanningspneumothorax kan de bloedtoevoer naar vitale organen belemmeren en leiden tot een hartaanval of een beroerte.

Het is belangrijk om onmiddellijk medische hulp in te roepen als u vermoedt dat u of iemand anders een klaplong heeft, vooral als er sprake is van ernstige kortademigheid of pijn op de borst.

Behandeling van een Klaplong

De behandeling van een klaplong hangt af van de ernst en het type pneumothorax. Kleine pneumothoraxen kunnen vanzelf genezen, maar vaak is medische interventie nodig. Enkele veelvoorkomende behandelingsopties zijn:

 1. Observatie: Bij kleine pneumothoraxen kan de arts ervoor kiezen om de patiënt nauwlettend te volgen en te zien of de aandoening vanzelf verbetert.
 2. Thoraxdrainage: Dit omvat het inbrengen van een dunne buis in de pleuraholte om de lucht af te voeren en de druk te verminderen.
 3. Chirurgische ingreep: In sommige gevallen kan een operatie nodig zijn om de lekkage van lucht te repareren en de longen te herstellen naar hun normale toestand.

Conclusie

Een klaplong, of pneumothorax, is een potentieel ernstige medische aandoening die de ademhaling kan beïnvloeden en levensbedreigend kan zijn als deze niet tijdig wordt behandeld. Het kan zich manifesteren met symptomen zoals pijn op de borst, kortademigheid en snelle hartslag. Er zijn verschillende soorten pneumothorax, waaronder de levensbedreigende spanningspneumothorax.

Hoewel kleine pneumothoraxen vaak vanzelf genezen, is medische interventie nodig in ernstigere gevallen. Het is van vitaal belang om onmiddellijk medische hulp te zoeken als u vermoedt dat u of iemand anders een klaplong heeft, vooral als er sprake is van ernstige symptomen. Het tijdig herkennen en behandelen van een klaplong kan levens redden en complicaties minimaliseren.