Thorax Drainage

Een klaplong (pneumothorax) of de ophoping van vocht (pleurale effusie) in de pleuraholte kan ernstige ademhalingsproblemen veroorzaken. Gelukkig is er een effectieve medische procedure genaamd thoraxdrainage of thorax drainage om deze aandoeningen te behandelen.

Wat is Thorax Drainage?

Thoraxdrainage of thorax drainage is een medische procedure waarbij een dunne buis, bekend als een thoraxdrain of thoraxdrainagebuis, wordt ingebracht in de pleuraholte. De pleuraholte is de ruimte tussen de longen en de binnenkant van de borstwand. Normaal gesproken bevat deze ruimte een kleine hoeveelheid pleuravocht om de wrijving tussen de longen en de borstwand te verminderen en de ademhaling te vergemakkelijken.

De belangrijkste doelen van thorax drainage zijn:

 1. Lucht of Gas Verwijderen: In het geval van een klaplong, wanneer lucht de pleuraholte binnendringt en de longen samendrukt, kan thorax drainage worden gebruikt om de opgehoopte lucht af te voeren en de druk te verminderen.
 2. Voorkomen van Vocheffusie: Bij pleurale effusie, waarbij zich overtollig vocht ophoopt in de pleuraholte, wordt thoraxdrainage gebruikt om dit vocht af te voeren, waardoor verlichting wordt geboden en ademhalingsproblemen worden verminderd.
 3. Draineren van Pus: In het geval van een aandoening genaamd empyeem, waarbij pus zich ophoopt in de pleuraholte als gevolg van een infectie, kan thorax drainage worden gebruikt om de pus af te voeren en de infectie te behandelen.
 4. Bloedverwijdering: Bij sommige patiënten kan bloed zich ophopen in de pleuraholte na een letsel of als gevolg van een medische procedure. Thorax drainage wordt gebruikt om het bloed te verwijderen en mogelijke complicaties te voorkomen.

Hoe Wordt Thorax Drainage Uitgevoerd?

De thorax drainageprocedure wordt meestal uitgevoerd in een ziekenhuisomgeving door een ervaren medisch professional. Hier is een algemene beschrijving van hoe de procedure verloopt:

 1. Voorbereiding: De patiënt wordt op een behandeltafel geplaatst, en de huid op de plaats waar de thorax drainagebuis zal worden ingebracht, wordt grondig gereinigd en gedesinfecteerd.
 2. Plaatselijke Verdoving: Om ongemak voor de patiënt te minimaliseren, wordt meestal plaatselijke verdoving gebruikt op de plaats waar de buis zal worden ingebracht.
 3. Inbrengen van de Buis: Een kleine incisie wordt gemaakt in de huid, meestal tussen de ribben. De thorax drainagegebuis wordt voorzichtig ingebracht en in de pleuraholte geplaatst.
 4. Bevestiging en Drainage: De buis wordt bevestigd aan een drainagezak of -fles. Dit stelt medische professionals in staat om het overtollige lucht, vocht, pus, of bloed veilig uit het lichaam van de patiënt te verwijderen.
 5. Controle en Beoordeling: De patiënt wordt zorgvuldig gecontroleerd tijdens en na de procedure om ervoor te zorgen dat de thorax drainage correct functioneert en om eventuele complicaties te identificeren.

Wanneer is Thoraxdrainage Nodig?

Thoraxdrainage wordt vaak toegepast bij verschillende medische aandoeningen en situaties, waaronder:

 1. Klaplong (Pneumothorax): Bij een klaplong kan de thorax drainage drainage worden gebruikt om de opgehoopte lucht af te voeren en de druk op de longen te verminderen.
 2. Pleurale Effusie: Bij pleurale effusie, waarbij zich overtollig vocht ophoopt in de pleuraholte als gevolg van aandoeningen zoals congestief hartfalen, longinfecties of kanker, wordt thorax drainage gebruikt om dit vocht af te voeren en verlichting te bieden.
 3. Empyeem: Empyeem is een aandoening waarbij pus zich ophoopt in de pleuraholte als gevolg van een infectie. Thorax drainage wordt gebruikt om de pus af te voeren en de infectie te behandelen.
 4. Bloeding in de Pleuraholte: In zeldzame gevallen kan er bloed zich ophopen in de pleuraholte na een letsel of als gevolg van een medische procedure. Thoraxdrainage wordt gebruikt om het bloed te verwijderen en mogelijke complicaties te voorkomen.

Het is belangrijk op te merken dat de beslissing om thoraxdrainage uit te voeren altijd gebaseerd moet zijn op een grondige evaluatie door medische professionals, inclusief beeldvormende tests zoals röntgenfoto’s of CT-scans, om de juiste diagnose te stellen en de meest geschikte behandeling te bepalen.

Risico’s en Complicaties van Thorax Drainage

Hoewel thorax drainage een effectieve en levensreddende procedure kan zijn, zijn er enkele risico’s en complicaties waarmee rekening moet worden gehouden, waaronder:

 1. Infectie: Er is een klein risico op infectie op de plaats waar de thorax drainagebuis is ingebracht.
 2. Bloeding: In sommige gevallen kan er een kleine bloeding optreden tijdens of na de procedure.
 3. Schade aan Longen of Weefsels: Er is een klein risico op letsel aan de longen of omliggende weefsels tijdens de inbrenging van de thorax drainagebuis.
 4. Terugkerende Pneumothorax: In zeldzame gevallen kan een pneumothorax terugkeren na het verwijderen van de thorax drainagebuis.
 5. Misplaatsing van de Buis: Soms kan de thorax drainagebuis zich verplaatsen of verstopt raken, wat verdere interventie vereist.

Het is van cruciaal belang dat de patiënt wordt gemonitord door medische professionals tijdens en na de procedure om eventuele complicaties tijdig te identificeren en te behandelen.

Het Verwijderen van de Thorax Drainagebuis

Zodra de behandelende arts bepaalt dat de lucht, het vocht, de pus of het bloed voldoende is afgevoerd en de aandoening onder controle is, kan de thorax drainagebuis worden verwijderd. De verwijdering van de buis is over het algemeen een relatief eenvoudige procedure en wordt vaak uitgevoerd op de afdeling of in het ziekenhuis.

Conclusie: Thoraxdrain of Thorax Drainage als Effectieve Behandeling

Thoraxdrainage is een cruciale medische procedure voor de behandeling van aandoeningen zoals klaplong, pleurale effusie, empyeem en bloeding in de pleuraholte. Het verwijderen van overtollige lucht, vocht, pus of bloed uit de pleuraholte kan aanzienlijke verlichting bieden aan patiënten met ademhalingsproblemen. Hoewel er risico’s en complicaties zijn verbonden aan de procedure, is thorax drainage over het algemeen veilig en effectief wanneer uitgevoerd door ervaren medische professionals. Het is van vitaal belang dat patiënten nauwlettend worden gevolgd en de juiste nazorg krijgen om een succesvol herstel te bevorderen en eventuele complicaties te minimaliseren.