Over Pijn Samen

Er is onvoldoende herkenning en erkenning van chronische pijnpatiënten. Een van de gevolgen zijn torenhoge uitgaven voor mensen met chronische pijn. Dat komt onder andere door het niet goed, of niet op tijd signaleren van pijn en de onwetendheid over en de behandeling daarvan – zowel in ziekenhuizen, instellingen als bij patiënten thuis en op het werk. Dat leidt tot verkeerd of ondoelmatig voorschrijfbeleid en escalatie van medicijngebruik, met veel gevolgen voor het leed en kwaliteit van leven van de patiënt en alle kosten van dien.

In een tijd waarin zorgkosten escaleren en minder algemene middelen beschikbaar zijn, dienen we alles in het werk te stellen om dit alles te beteugelen. Pijn Samen vraagt brede aandacht voor chronische pijn in Nederland en wil een efficiëntere en effectievere aanpak bevorderen. Dit kan leiden, naast besparing van zorgkosten, ook tot minder verzuim van werk of school, alsook tot een veel betere kwaliteit van leven voor tal van chronische pijnpatiënten.

Hoe kan de aanpak van chronische pijn beter en efficiënter en krijgt de patiënt meer eigen regie? Hoe gaat de samenwerking tussen de reguliere en complementaire zorg? Hoe kunnen mensen met chronische pijn toch een nuttige plek in de maatschappij verwerven en hoe spelen werkgevers daar op in? Doel van Pijn Samen is het herkennen en erkennen van chronische pijn en daarmee bewustwording en een draagvlak te creëren voor preventieve, veilige, goedkopere en doelmatige pijnbestrijding.

Pijn Samen zoekt daarbij verbinding met alle stakeholders in het ‘pijnveld’ en staat samenwerking voorop met alle mogelijke belanghebbenden op het gebied van chronische pijn. Die samenwerking is nu nog onvoldoende. Naast de patiënten en professionals is het project Pijn Samen van groot belang voor mantelzorgers, werkgevers, gemeenten, verzekeraars, apothekers, drogisterijen en farmaceuten.

Lees hier meer over ons aanbevelingscomité, onze samenwerkingspartners, en het projectteam.

Pijn Samen is een onafhankelijk initiatief van de Stichting Happy Motion (ANBI). Happy Motion stelt ernstige maatschappelijke problemen positief aan de kaak, enerzijds over kwetsbare groepen (ouderen en jongeren) en anderzijds op gebied van duurzaamheid. Het gaat daarbij om de uitdagingen, oplossingen en eigen regie via beeld, events, tekst, boeken en presentaties door het land in samenwerking met strategische partners die we een faciliterend platform bieden.