Plan: voorbeelden

 in Algemeen, Blog, Pijn Samen

Lijst van voorbeelden die verbeterd kunnen worden

 • het voorschrijfbeleid van pijnmedicatie
 • de verkrijgbaarheid van paracetamol en brufen in winkels en supermarkten, hoewel deze verschillende toepassingen hebben en de schade van deze middelen groter kan zijn dan het gewenste effect
 • het feit dat verzorgend personeel niet altijd in staat is pijn bij bepaalde patiënten te signaleren en er veel tijd, energie en geld in verkeerde behandeling gaat zitten (o.a. bij dementerenden, kinderen, verstandelijk gehandicapten en patiënten met een psychiatrische aandoening)
 • inadequate behandeling van acute pijn na chirurgische ingrepen, die kan uitmonden in chronische pijn
 • Verzorgenden zijn niet alert genoeg op urineweginfecties/incontinentie. Dit levert onnodig pijn op
 • Heftige sociale problematiek thuis
 • Goede aandacht en luisteren voorkomt soms onnodig veel hoofdpijn
 • Start low en go  slow (medicate).
 • Een cliënt die pijn aangeeft, ervaart dit ook als pijn. Ontkennen is geen optie.
 • Soms kunnen andere disciplines iets betekenen in het verminderen van pijn: psycholoog,  fysiotherapeut, ergotherapeut, muziektherapeut, geestelijk verzorger. Pijn vraagt om een multidisciplinaire aanpak.
 • Hoe ouder, hoe meer pijn (bijwerkingen na 10 jaar gebruik is contra indicatie)
 • Heeft de arts alle medicijnen nog in beeld?
 • Pijn gaat samen met angst, afhankelijkheid, sociaal isolement of isolatie depressie, cognitieve achteruitgang, verminderde kwaliteit van leven. Goed om eens naar te kijken.
 • Non verbale reacties, zoals gedragsproblematiek en motorische onrust, kunnen wijzen op pijn. Dit te herkennen tijdens observaties stelt eisen aan verpleging en verzorging.
 • De stelling dat ouderen meer pijn lijden omdat zij bang zijn voor verslaving aan medicatie is groot. Daar is uitleg voor nodig om de angst weg te nemen.
 • Luisteren naar bevindingen van mantelzorgers is essentieel.
 • Weinig beweging zorgt voor toename pijnklachten. Kortom, bewegen helpt.
 • Er zijn meetinstrumenten om pijn te beoordelen. Zorg dat ze voorhanden zijn.
 • Paracetamol is niet zo onschuldig als veel mensen denken. Je kunt er hoofdpijn van krijgen.

Nog een tip op aanvulling? Vul dan een tip formulier in. Dank alvast.

Terug naar plan.

Aanbevolen berichten

Laat een bericht achter