Relevante literatuur en websites

Pijnboeken voor patiënten

Linken voor patiënten

Buikpijn, hoofdpijn, rugpijn: één op de vijf Nederlanders heeft elke dag pijn
Wat gebeurt er in ons brein en in de rest van ons centraal zenuwstelsel als er pijn optreedt? En wat gebeurt er als de pijn niet meer weggaat? Dit boek legt in begrijpelijke taal uit hoe het kan dat chronische pijn maar niet overgaat en welke factoren – lichamelijke, psychische en omgevingsfactoren – hierbij een rol spelen. Je zult het maar hebben: elke dag buikpijn, hoofdpijn of rugpijn. En toch heeft naar schatting één op de vijf mensen in Nederland en Vlaanderen chronische pijn; dat zijn er een paar miljoen!
Pijn is een moeilijk te begrijpen fenomeen, niet alleen voor patiënten, maar ook voor artsen en andere hulpverleners. Met dit boek willen de auteurs bijdragen aan de acceptatie van chronische pijn als een serieus en ernstig probleem. Chronische pijn verklaard beschrijft helder en toegankelijk de nieuwste inzichten in hoe pijn werkt. Uitgelegd wordt onder andere hoe het zenuwstelsel overgevoelig kan worden; wat de rol is van pijnsensoren; de invloed van culturele verschillen en stress op pijn; het verschijnsel fantoompijn en medicijngebruik bij pijn. De theorie wordt afgewisseld met diverse levensverhalen van bekende mensen met chronische pijn. Zij vertellen hoe de chronische pijn, elke dag weer, hun leven beïnvloedt. Een onmisbaar boek voor mensen met chronische pijn, hun omgeving en hulpverleners.

Meer info: https://www.bol.com/nl/p/chronische-pijn-verklaard/9200000009850551/?Referrer=ADVNLGOO002008G-S2TT5FNJYMPQG-97793934079

Ben van Cranenburgh is neurowetenschapper. Hij studeerde geneeskunde in Amsterdam en werkte daarna vele jaren als wetenschappelijk onderzoeker (neurofysiologisch onderzoek en klinisch onderzoek bij CVA-patiënten). In 1987 richtte hij het Instituut voor toegepaste neurowetenschappen op (stichting ITON, Haarlem). Sinds 2010 is het ITON een expertisecentrum dat valt onder de Faculteit der Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. In dit kader houdt hij zich intensief bezig met het overbruggen van de (te grote) kloof tussen wetenschap en praktijk, op het gebied van pijn, neurorevalidatie, sport en muziek. Op deze gebieden publiceerde hij de boekenreeks “Toegepaste neurowetenschappen” (Neurowetenschappen, Neuropsychologie, Pijn en Neurorevalidatie, laatste editie 2009) en vele artikelen. Tevens is hij docent/spreker in talrijke opleidingen, cursussen en congressen.

Pijn is de meest voorkomende maar minst begrepen klacht. Mensen met chronische pijn worden vaak niet serieus genomen en krijgen vaak verkeerde of schadelijke behandelingen.

In dit boekje wordt uitgelegd hoe lichamelijke, neurologische, psychologische en sociale factoren in combinatie een rol kunnen spelen bij het ontstaan van chronische pijn, en hoe diezelfde factoren kunnen worden ingezet bij de aanpak van chronische pijn. Onze geneeskunde biedt vooral behandelingen met pillen, injecties of operaties. De resultaten bij chronische pijn zijn echter teleurstellend.

Meer info: https://www.bol.com/nl/p/pijn-waarom/9200000001015318/?bltg=itm_event%3dclick%26mmt_id%3dc8e128fb24fce06a%26pg_nm%3dpdp%26slt_id%3dprd_reco%26slt_nm%3dproduct_recommendations%26slt_pos%3dC1%26slt_owner%3dccs%26itm_type%3dproduct%26itm_lp%3d1%26itm_id%3d9200000001015318%26itm_role%3din

Heeft de medische wetenschap geen antwoord op uw pijn? Heeft u in het alternatieve circuit ook geen soelaas gevonden? Voelt u zich verslagen door de pijn? Voelt u zich veroordeeld tot een leven van lijden, van inactiviteit, van doelloosheid, van woede en machteloosheid?
Vele honderden mensen met pijn hebben bewezen dat er een uitweg is uit de pijnproblematiek. Zij zijn op een andere, nieuwe manier met de pijn aan de slag gegaan. De pijn had hen vaak volledig in de greep, maar zij zijn teruggekomen en hebben uiteindelijk de pijn op de knieen gekregen. Zij zijn hun eigen therapeut geworden!
Het boek De Pijn de Baas helpt u uw eigen therapeut te worden. U kunt de invloed van de pijn terugdringen. U heeft dan kennis nodig over pijn en over de manier waarmee pijn beinvloedbaar is. Het is belangrijk te weten wat u daarvoor moet doen, maar vooral wat u daarvoor moet laten.

Het zal u duidelijk worden waarom anderen u wel kunnen steunen, maar u niet kunnen helpen. Er is maar een persoon die voelt wat u voelt, die de ervaring heeft die u heeft en die uw omstandigheden kent. Om een goed therapieplan te maken heeft u kennis en inzicht nodig in ‘pijn’principes. Deze staan in dit boek beschreven.
In de meeste revalidatiecentra en pijnpoli’s wordt met deze handleiding gewerkt.

Meer info: https://www.bol.com/nl/p/de-pijn-de-baas/666867803/?bltg=itm_event%3dclick%26mmt_id%3dea5ed1673f47a03d%26pg_nm%3dpdp%26slt_id%3dprd_reco%26slt_nm%3dproduct_recommendations%26slt_pos%3dC1%26slt_owner%3dccs%26itm_type%3dproduct%26itm_lp%3d0%26itm_id%3d666867803%26itm_role%3din

Het boek dat je sociale leven (met pijn) voorgoed gaat veranderen!

Kamp jij met onzichtbare pijn, en kost het je daardoor moeite de relatie met mensen om je heen goed te houden? Snapt ‘de ander’ niet goed wat jij doormaakt en waar je behoefte aan hebt? Wil je sterk zijn en niet zeuren of klagen, maar heeft dit soms een averechts effect? Lees en leer hoe je eenvoudig meer Lieve Helpers in je sociale netwerk krijgt.

Ben jij partner, kind, familielid, vriend(in), buur of collega van iemand met onzichtbare lichamelijke pijn, hartzeer of zielenleed? Vind je het je moeilijk om aandacht, steun of adequate hulp te geven? Wil je weten waarom ‘bel me als je hulp nodig hebt’, -toch zo goed bedoeld-, niet werkt? Lees en vind uit hoe jij een Lieve Helper kunt worden.

Anna Raymann weet uit eigen ervaring hoe pijn je sociale relaties kan beïnvloeden. Zij stelde daarom ‘Lieve Help!’ samen met behulp van een psychologe, en ruim 70 chronisch pijnpatiënten en de mensen om hen heen.

Alle do’s & don’ts praktische en onmiddellijk toepasbare tips, adviezen en handvatten voor mensen met pijn én voor iedereen uit hun omgeving.

Meer info: https://www.bol.com/nl/p/lieve-help-steunen-gesteund-worden-bij-chronische-pijn-ander-onzichtbaar-leed/9200000025501200/